Logowanie:


 

Druki MZ-35 A i MZ-35 B za 2017 r.

SPRAWOZDANIA MZ-35A I MZ-35B ZA ROK 2017 -TERMIN DO 02-03-2018R.

Obowiązek sporządzenia za rok 2017 sprawozdań MZ-35A i MZ-35B.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy W Toruniu przypomina o obowiązku sporządzenia za rok 2017 sprawozdań MZ-35A oraz MZ-35B, wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.07.2016r. w „sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017” (Dz. U. z dnia 8 września 2016r. Poz.1426). Sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy w roku 2018 z danymi za rok 2017 pozyskiwana będzie jedynie w formie elektronicznej (portal sprawozdawczy www.csioz.gov.pl). Wypełnienie sprawozdań w formie elektronicznej wymaga wcześniejszej rejestracji w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Przy zakładaniu konta można skorzystać z podręcznika „Instrukcja użytkownika SSOZ” dostępnego w formacie pdf na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  w zakładce: „statystyka / ssoz” (https://www.csioz.gov.pl/statystyka/ssoz/).

www.csioz.gov.pl/statystyka/ssoz/

Aby wszystkie funkcjonalności działały prawidłowo, należy używać przeglądarki Mozilla Firefox.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ

 

SPRAWOZDANIE MZ-35A 

Lekarz wykonujący badania profilaktyczne zobowiązany jest przekazać sprawozdanie MZ-35A z każdego samodzielnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego za pośrednictwem kierownika ZOZ oraz indywidualnie z prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej.

Dział 1. Dane ogólne.

Formularz powinien zawierać:  prawidłowo zakreślony kod jednostki:

01 – womp – umowa o pracę

02 – womp – inne formy zatrudnienia

03 - publiczny zoz – umowa o pracę

04 - publiczny zoz – inne formy zatrudnienia

05 – niepubliczny zoz – umowa o pracę

06 – niepubliczny zoz – inne formy zatrudnienia

07 - indywidualna praktyka lekarska

08 – indywidualna praktyka lekarska, w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania

09 – grupowa praktyka lekarska

 ·      właściwy kod województwa – 04 (województwo kujawsko pomorskie)

 ·      adres zakładu opieki zdrowotnej zgodny z miejscem wykonania badań profilaktycznych

 ·       dokładny numer identyfikacyjny REGON zakładu opieki zdrowotnej

 ·        prawidłowo wpisane symbole cyfrowe i literowe z pieczęci lekarza

 ·       prawidłowo zaznaczony tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy (specjalistą jest lekarz posadający II st. z medycyny .przem., II st.    medycyny pracy lub medycyny kolejowej, lub tytuł specjalisty specjalizacji jednostopniowej uzyskany po roku 2000 ).

Dział 2. Działalność orzecznicza.

 ·      Wiersz 01 będący sumą wierszy 2-8 dotyczy orzeczeń wydanych pracownikom i powinien być zgodny z liczbą badań profilaktycznych wykazanych w wierszu 1 i w dziale 3. W wierszu 10 należy wykazać uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

Dział 3. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

 ·        Wiersz 1 jest sumą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

 Dział 4. Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich.

 ·         Umowy wykazują tylko lekarze praktykujący indywidualnie lub w ramach grupowych praktyk lekarskich.

 Dział 7. Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 ·         Wykazując współpracę z pielęgniarką/psychologiem - należy podać liczbę osób.

 SPRAWOZDANIE MZ-35B

 Formularz powinien zawierać:

 ·        nazwę i adres jednostki sprawozdawczej (telefon kontaktowy)

 ·       dokładny numer identyfikacyjny REGON

 ·         prawidłowo zaznaczony typ zakładu (samodzielny publiczny zoz, przedsiębiorstwo podmiotu  leczniczego, jednostka budżetowa)

 ·         dane dotyczące zatrudnienia osób realizujących zadania z zakresu medycyny pracy ( umowa o pracę, inny rodzaj umowy)

 ·         w wierszu 1 należy wykazać wyłącznie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (niezależnie od  posiadanego stopnia), natomiast w wierszu       2 tylko lekarzy z II st. i tytułem specjalisty)

 ·         w wierszach 3-6 uwzglednić tylko osoby uczestniczące w 2017r. w realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

 ·         Wiersz 4 może być sumą wierszy 5 i 6 lub większy.

 ·         Liczbę umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich.

·         Wszelkich informacji na temat wypełniania druków sprawozdawczych udzielają pracownicy Działu Organizacji i Szkolenia  –                                     nr telefonu: -566583539

 

 

DO  POBRANIA    Druk MZ-35 A za 2017 r
   Druk MZ-35 B za 2017 r

 

 

 

 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2018 WOMP Toruń