Logowanie:


 

Najczęściej zadawane pytania

Witamy Cię na studiach w Toruniu.
Wiemy,
że najważniejsze jest teraz znalezienie się w nowej rzeczywistości zajęć na uczelni, bibliotek i życia studenckiego. Ale może się też zdarzyć, że zachorujesz. Jak sobie radzić w tej sytuacji - wyjaśniamy w poniższej informacji.
 
  • Czy studenci muszą składać deklarację w miejscu pobierania nauki?
Chcąc podjąć stałe leczenie u lekarza pierwszego kontaktu w Akademickiej Przychodni Lekarskiej, student musi złożyć deklarację wyboru na formularzach dostępnych w Przychodni przy ul. Gagarina 39.
 
  • Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia, zatrucia lub w sytuacjach zagrożenia życia, student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania?
Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia - w ramach pierwszej pomocy - student może skorzystać z porady lekarza rodzinnego w Akademickiej Przychodni Lekarskiej - nawet wówczas, gdy nie złożył deklaracji wyboru lekarza POZ. 
 
  • Czy student ma obowiązek się ubezpieczyć w NFZ?
Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. I tak: jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i składkę odprowadza) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają – w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej – rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta - pracujący rodzic zgłasza go do swojego ubezpieczenia. Studenta, który ukończył 26. rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.
 
  • Czy studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Akademickiej Przychodni Lekarskiej?
Tak, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo certyfikat zastępczy. Posiadając te dokumenty mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Akademickiej Przychodni Lekarskiej, która ma zawartą umowę z NFZ.
 
  • Czy studenci spoza państw Unii Europejskiej, uczący sie w Polsce, mogą liczyć na bezpłatne świadczenia zdrowotne w Akademickiej Przychodni Lekarskiej?
Studenci, którzy rozpoczynają naukę na UMK w Toruniu, a pochodzą spoza państw Unii Europejskiej, np. z Ukrainy czy Białorusi, mogą podpisać umowę o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym w toruńskiej Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy Szosie Chełmińskiej 28 i regularnie opłacać składki: kopia umowy i dowód wpłaty składki za ostatni kwartał jest podstawą do udzielenia świadczenia w Akademickiej Przychodni Lekarskiej. Do zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o tym, że dana osoba ma status studenta.
 
  • Jak zorganizowana jest ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Akademickiej Przychodni Lekarskiej?
Jeśli student musi skorzystać ze świadczeń lekarza specjalisty w Akademickiej Przychodni Lekarskiej, może to zrobić bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Dotyczy to jednak tylko niektórych specjalistów - ginekologa, psychiatry i oraz lekarza dentysty. Do pozostałych lekarzy specjalistów przyjmujących w naszej Przychodni (otolaryngologa, okulisty, dermatologa, kardiologa, neurologa, endokrynologa, alergologa, lekarza medycyny sportowej, lekarza rehabilitacji ruchowej oraz psychologa) obowiązuje skierowanie.
W Akademickiej Przychodni Lekarskiej można również wykonać badania profilaktyczne studentów i doktorantów. Wymagane jest wówczas skierowanie wystawione przez uczelnię.
drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2018 WOMP Toruń