Logowanie:


 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne środowiskowe / rodzinne oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
 
Poradnie Ogólne Lekarza POZ rozmieszczone są w dwóch przychodniach należących do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu:
 
 
 Poradnia Ogólna Lekarza POZ
 
 
 Szosa Bydgoska 46
 
(56) 654-25-39
 
 Poradnia Ogólna Lekarza POZ
 
 
 Gagarina 39
 
(56) 654-20-20;
517-083-342
 
 Poradnia Dziecięca Lekarza POZ
 
 
 Gagarina 39
 
(56) 654-10-51
 
 
Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej / rodzinnej
 
Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej / rodzinnej spośród osób posiadających umowę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony, jest dostępna w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
 
Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 
Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku gdy pacjent po raz czwarty w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną POZ, jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80zł. Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania na wniosek ubezpieczonego kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym przypadku pacjent.
 
 
Opieka sprawowana przez lekarzy POZ
 
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zapewniają pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy Poradni POZ, natomiast w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia są udzielane przez:
 
  • SPZOZ Specjalistyczny Szpital Miejski Im. M. Kopernika - adres: Przychodnia CITOMED, Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73, tel. (56) 658-44-60, (56) 658-44-66, (56) 658-44-58
  • Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera - adres: Przychodnia CITOMED, Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73, tel. (56) 658-44-60, (56) 658-44-66, (56) 658-44-58
  • Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej RUDAK-MED Sp. z o.o., - adres: Toruń, ul. Podgórska 24a, tel. (56) 654-78-20
Informacja dla pacjentów na temat lekarskiej opieki całodobowej, zawierająca adres i  numer telefonu, umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w każdej przychodni należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.
 
Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W stanach zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta, a także w przypadku ostrych schorzeń i nagłych zachorowań porada udzielana jest w dniu zgłoszenia, natomiast w schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe oraz zlecanie zaopatrzenia w niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).
 
  
Opieka sprawowana przez pielęgniarki środowiskowe / rodzinne
 
Ubezpieczony ma prawo do świadczeń pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej w godzinach pracy przychodni. Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru do pielęgniarki POZ. Obowiązują tutaj identyczne zasady, jak w przypadku składania deklaracji do lekarza POZ.
 
 
Opieka sprawowana przez położne środowiskowe / rodzinne
 
Położna środowiskowa / rodzinna realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00. Do świadczeń położnej środowiskowej / rodzinnej ma prawo każda kobieta bez względu na wiek, która złożyła deklarację wyboru do danej położnej POZ oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2. miesiąca życia. Obowiązują tutaj identyczne zasady, jak w przypadku składania deklaracji do pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej oraz do lekarza POZ.

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2018 WOMP Toruń