Logowanie:


 

Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry

Jaskra jest ciężkim schorzeniem okulistycznym, będącym jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie. Dotyczy obu oczu. Schorzenie nieleczone zawsze prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, obejmuje ona 15% wszystkich zarejestrowanych przypadków ślepoty. Wczesne wykrycie choroby, jej prawidłowe monitorowanie i leczenie pozwala zachować użyteczną ostrość wzroku.
 
CELE PROGRAMU:
 
1) cel główny – zwiększenie wczesnego wykrywania jaskry w populacji polskiej oraz zwiększenie możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentem z rozpoznaną jaskrą.
 
2) cele pośrednie – m.in. podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie nt. objawów i leczenia jaskry, współudział i inspiracje w zakresie tworzenia organizacji pacjentów chorych na jaskrę, współpraca lekarzy okulistów prowadzących pacjentów z jaskrą ze specjalistami z innych dziedzin: kardiologami, diabetologami, reumatologami...itp. oraz kompleksowa opieka nad pacjentem i leczenie chorób ogólnoustrojowych, wprowadzenie na terenie całego kraju standardu postępowania diagnostycznego.
 
Kto może skorzystać z programu
 
Populacją objętą programem są osoby w wieku powyżej 35. roku życia, u których nie przeprowadzono badania okulistycznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Programem nie mogą być objęte osoby, u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.
 
Co nas czeka w programie:
 
I Etap
 
  1. Zarejestrowanie z wprowadzeniem danych do rejestru uczestników programu,
  2. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
  3. Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i objawów jaskry,
  4. Badanie okulistyczne,
  5. Badanie ciśnienia oka i kąta przesączania,
  6. Decyzja, co do dalszego postępowania (wpisana w ankietę):
  • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach w przypadku prawidłowego wyniku badania i braku czynników ryzyka,
  • zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w przypadku zaistnienia czynników ryzyka,
  • skierowanie osób z nieprawidłowym wynikiem badania (wraz z kopią ankiety) do placówki realizującej II etap programu.
 
KONTAKT:
 

 

Przychodnia Medycyny Pracy
87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 46, tel. (56) 654-25-39
 

 

drukuj  
Współpracujemy z:
Zarządzanie jakością
 

Od roku 2006 wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie medycyny pracy, świadczenia usług zdrowotnych i diagnostyki medycznej. Posiadamy certyfikat wydany przez firmę DEKRA CERTIFICATION.

więcej
Ankieta:
Czy podoba się Państwu nowa strona WOMP Toruń?
Copyright © 2019 WOMP Toruń